Svenska i 6an

23/9

Nu är alla elever färdiga med sina berättelser och jag får äntligen läsa dem i sin helhet. Det är fantastiskt vilken fantasi som ryms i dessa ungar! Jag har påbörjat arbetet med bedömningen av berättelserna och kommer ge feedback till varje elev enskilt. Det jag bedömer är förmågor så som innehåll, struktur, språklig variation, språkriktighet, gestaltande beskrivningar och handling.

Exempel på kunskapskrav för ett C:

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande
struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven
grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god
säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar
och utvecklad handling.

LGR11 s.229

Det jag lagt särskilt märke till under min bedömningen är att eleverna generellt behöver träna mer på gestaltande beskrivningar, vilket jag får planera in nu under höstterminen.

Nu när detta arbetsområde är över går vi vidare med läsförståelse. Eleverna kommer få träna på att läsa olika typer av sakprosatexter så som faktatext, artiklar osv men även skönlitterära texter. Något de kommer ha användning för på de nationella proven.

/Elle

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *