Info om bloggen

Välkommen till mellanstadiets klassblogg! Det är Fredriksbergskolans 6:or som ansvarar för bloggen. Varje klass på mellanstadiet har en egen flik som de själva skriver info på.

Info om skolan 

Fredriksbergskolan ligger i Vretstorp, ca 18 km utanför Hallsbergs tätort. Vi är en F-6 skola och har i dagsläget ca 120 elever. Vi driver sedan 2012 asylskola.På skolan finns två fritidsavdelningar, Biet och Blomman.

Info om klass 6 

Klass 6 är det tretton elever. Vi har alla olika intressen. Allt från cross, ishockey, ridning mm. På rasterna gillar vi att spela King och fotboll.

Bloggande och läroplanens mål

All kursiv text är hämtad från Läroplanen för grundskoIan 2011. I läroplanen står det:

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Eftersom vi gör bloggen tillsammans alla i klassen behöver vi fatta beslut rörande bloggen på ett demokratiskt sätt. Att det är eleverna som ansvarar för att bloggen uppdateras gör att de också får ta personligt ansvar. Vi lär oss använda modern teknik. Vi lär oss om upphovsrätt och etik på internet.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Att lära sig publicera och skriva på nätet ger oss viktiga kunskaper om modern teknik.Vi lär oss om upphovsrätt och etik på internet. Vi tränar också att anpassa information till en mottagare.

Övriga mål med bloggen:

En stor fördel med att arbeta med bloggen är att den ger oss kunskaper om upphovsrätt. Vi har också lärt oss hur man använder WordPress. Nu vet vi också hur man gör bilder i programmet Paint som en header mm. Vi har med tiden lärt oss att man inte ska ha kommentarsfältet öppet utan att vi måste godkänna kommentarer. Vi har tagit webbstjärnans hemsida till hjälp när vi arbetar med bilder. http://www.webbstjarnan.se/hur-gor-man-webb/ladda-hem-material/upphovsratt/jag-hittade-en-bild-som-jag-vill-anvanda-pa-min-blogg/

Vi har tittat på Creative Commons, som är en hemsida där man direkt får tillstånd att ta bilden och använda den till eget bruk. Då slipper man kolla med den som har tagit bilden. Vi har dock valt att fota och rita bilder själva då vi tycker det är mer personligt! På vår sida vill vi att du frågar oss innan du använder någon bild eller Flipp. Vår skola har som policy att inte publicera elevens hela namn vid en ansiktsbild på eleven av säkerhetsskäl. 

Föräldrarnas önskemål

Föräldrarna efterlyser ett smidigt sätt att få reda på elevernas läxor. Detta tänkte vi att bloggen skulle hjälpa till med! De tycker också att Flipparna är ett bra stöd vid läxläsning.

 din adminpanel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *