Friluftsdag

Välkomna till friluftsdag 27 maj!

  • Tid: Buss avgår 08:10 från skolan, åter till skolan 13:30
  • Plats: Dovra sjödalen
  • Medtages: Kläder efter väder, bra skor, ryggsäck med vattenflaska och regnkläder
  • Mat: Skolan bjuder på korv med bröd, liten dryck och frukt. Fika går bra att ta med, ej godis.

Mål med dagen: Att genomföra fältstudier. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Fysiska aktiviteter i skiftande natur och utemiljöer under olika årstider. Olika metoder för matlagning (grillning). Skapa bilder med olika material.

Vi kommer inte bada! Vi kommer vandra totalt ca 5,5 km med lunch-paus.