Hello bloggen i veckan har vi jobbet med kroppen. Vi vart indelade i olika grupper och vi fick forska om olika organsystem.vi fick även besök av författaren Lena Ollmark hon pratade väldigt mycket om sina spök historier och sina böcker.
Vi fick många tips på hur vi kunde göra våra spök historier bättre.Och nu har vi börjat att skriva våra egna spök historier som vi ska skicka till Lena Ollmark.

image

Värdegrundsdagar på Fredriksbergskolan 1-2/2

Hela skolan har jobbat med värdegrundsarbete i två dagar. Vi utgick ifrån 4 centrala ord; respekt, tolerans, jämlikhet och ansvar. På mellanstadiet hade vi en station/ord. Vi jobbade med orden i tvärgrupper. Sista passet dag 1 fick grupperna jobba med att på valfritt sätt förbereda en presentation av ord och betydelse. Detta visades sedan upp på en storsamling dag 2 för hela skolan. Tillsammans har vi gjort ett ”vårdegrundsträd”. Här kommer alla barn få sätta upp sin hand för att symbolisera att de vet vad orden betyder och förhoppningsvis kommer ha med sig innebörden av orden i vardagen.
image