Sexan förklarar och berättar!

Ingen mening att lata sig nu på det nya året. Sexan drar igång direkt med en problemlösningsuppgift där de ska använda vardagsmatematik men samtidigt går uppgiften ut på hur de kan kommunicera matematik. Bedömningen blir utifrån hur väl de presenterar sin lösning samt hur väl de använder ett matematiskt språk. Vi använder oss av matriser och gör kamratbedömningar av varandras lösningar.

image image

De arbetade mycket duktigt och jag väntar på några lösningar som jag kan lägga ut senare. Det blev en stjärnlektion!!